header-photo

Vymáhání pohledávek

Máte pravomocně přiznané výživné pro Vás nebo Vaše děti a povinná osoba stanovené výživné dobrovolně neplní? Případně disponujete pohledávkou a dlužníkova snaha Vám tyto dluhy zaplatit je v nedohlednu? Nemusíte již dále zoufat, zákon Vám dává právní prostředky, jak se účinně domoci svého práva, což v kombinaci s profesionální právní pomoci advokáta znamená spolehlivé vyřešení Vašeho problému. Poté mne neváhejte kontaktovat, mimo jiné se vám dostane užitečných rad ohledně vašeho problému a také profesionální pomoci. Svým klientům nabízím rychlé a účinné vymáhání pohledávek. Za účelem nejefektivnějšího řešení spolupracuji se schopnými exekutory a inkasními agenturami, kteří spolehlivě zařídí, abyste dosáhli svého práva.

Vymáhání Vaší pohledávky může probíhat v kombinaci různých prostředků právní ochrany:

 • Formou soudní exekuce na majetek dlužníka. Soudní exekutor dlužníkovi obstaví jeho movitý a nemovitý majetek, zajistí jeho bankovní účty a jiné pohledávky (např. stavební spoření), případně nařídí srážky ze mzdy dlužníka.
 • Podáním žaloby popř. návrhu na vydání elektronické platebního rozkazu vůči dlužníkovi.
 • Trestním oznámením pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, popřípadě trestním oznámením pro podezření ze spáchání jiných majetkových deliktů (např. podvodu).
 • Prostřednictvím inkasních agentur a jejími osvědčenými způsoby vymáhání.
 • Formou doporučeného dopisu s upomínkou adresovaný dlužníkovi advokátem.
 • V případě insolvence dlužníka formou včasného přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení.

 

Pro věřitelé pak vykonávám správu pohledávek, která zahrnuje:

 • Evidenci pohledávek s pravidelnou kontrolou insolvenčního rejstříku
 • Sepsání žaloby včetně zastupování v soudním řízení.
 • Sepsání návrhu na nařízení exekuce včetně zastupování v exekučním řízení.
 • Přihlášení pohledávky klienta do insolvenčního řízení.
 • Vymáhání směnek u soudu.
 • Sepsání trestního oznámení včetně zastupování klientů v adhezním řízení jako poškozených.